معرفی مدیران هلدینگ باما

هیت مدیره

هیت مدیره شرکت هلدینگ باما

 profile

سید رضا نبوی

مدیر عامل هلدینگ باما

 profile

سید محمد لاجوردی

رئیس هیات مدیره هلدینگ باما

مدیر عامل

مدیر عامل شرکت هلدینگ باما

 profile

سید مجید حسینی

هلدینگ باما

مدیران ارشد

مدیران ارشد شرکت هلدینگ باما

 profile

سید جواد تقی زاده

معاونت بازرگانی

 profile

مهدی قرائی پور

معاونت مالی و اداری

 profile

امین نوجوان

معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات

 profile

توحید قنبرزاده

مدیریت توسعه

 profile

امیراخوان

مدیر بازرگانی حوزه شوینده و بهداشتی

 profile

زهرا میرکریمی

مدیر بازرگانی حوزه مواد غذایی

 profile

مریم امیرآبادی

مدیر بازرگانی حوزه عرف

 profile

حمید جاهدی

مدیر فروش

profile

اصغر مستمع

مدیر طرح و برنامه